Geen enkele
andere sector in de Nederlandse economie zit zo vol met dilemma's en dynamiek als de gezondheidszorg.

Deze diepgaand analyseren en conceptueel vertalen in uitvoerbare strategieen, daaraan wil ik graag een bijdrage leveren.

Lees verder

Blogs

Het is een sector waar we allemaal wel oordelen over hebben en die naast een historisch institutioneel gedreven achtergrond ook steeds meer het terrein is van ondernemerschap met toetredingen uit andere sectoren.

Neem bijvoorbeeld bedrijven als Philips en Siemens die zeer actief zijn in de toelevering van apparatuur en systemen, maar ook vaak in de rol van financier optreden. Daarbij is er sprake van een dynamisch strategisch perspectief dat beweegt binnen het perspectief van publieke en private waarden. Essentiële governance vraagstukken, zoals de strategie voor de lange termijn worden daarbij complexer om te bepalen en uitvoerbaar te maken. Dit speelt niet alleen bij ziekenhuisorganisaties, maar zeker ook in de ouderenzorg en de GGZ. Moeten we zelf eigenaar van gebouwen zijn of hebben we daarvoor strategische partners in beeld? De definitieve doorbraak van online digitale systemen zal partijen die deze platformtechnologie beheersen en exploiteren  in een meer centrale positie brengen. Kortom, zorginstellingen zullen de komende jaren bezig zijn met heel wezenlijke vragen en oog moeten hebben voor de dynamiek aan de vraagzijde. Daarbij ondersteuning bieden en uw organisatie uitrusten met bruikbare concepten zie ik als mijn rol.

Lees oratie